Karpacz – Królestwo Śnieżki

Do poprzedniego artykułu celowo dodałem herb Karpacza. Nie od dzisiaj wiadomo, że największą atrakcją Karpacza jest właśnie Śnieżka. Często zapominamy o jej prawdziwym położeniu. Jelonka, regionalna gazeta, uparcie stosuje pewną frazę, zastępującą nazwę naszej miejscowości. Gdy opisują jakiś news z Karpacza, używają określenia „W mieście pod Śnieżką…”. A przecież góra ta znajduje się na terenie miasta Karpacza :) Prowadząca na jej szczyt droga (ulica), od wjazdu do KPN przy Świątyni Wang, aż na sam szczyt nosi nazwę „Na Śnieżkę”. Nawet na herbie widoczna jest charakterystyczna, ukośna kreska symbolizująca Drogę Jubileuszową.

Śnieżka wycięta z herbu Karpacza
Śnieżka z herbu Karpacza

Karpacz mógłby śmiało reklamować się hasłem:

Najwyższy szczyt Czech jest w Karpaczu

i nie ma w tym żadnej przesady. Granica państwowa przebiega przez środek Śnieżki i jest jednocześnie granicą Gminy Karpacz. Po jednej i drugiej stronie ma taką samą nazwę, a nawet w języku niemieckim, oznacza dokładnie to samo. Czyż nie jest to znakomity symbol wielokulturowy? W Czechach znajdziemy również miejscowości, które precyzują swoje położenie względem góry, np. Pec pod Sněžkou. Gdy zajrzymy w głąb historii zauważymy jeszcze szerszą symbolikę. Przez wieki uważana była za Świętą Górę. Również za panowania Prus, był to najwyższy szczyt w obrębie tego wielkiego państwa. Za panowania Schaffgotschów Karkonosze przeszły swoisty chrzest poprzez wybudowanie na szczycie góry kaplicy. Śnieżka na pewno w okresie przedchrześcijańskim była obiektem kultu, może nie tak wyraźnym jak Ślęża, bo została w miarę wcześnie „ucywilizowana”.

Śnieżka największą atrakcją Karpacza

Największa na pewno, jest to najwyższy szczyt Karkonoszy oraz całych Sudetów, przy dobrej przejrzystości powietrza widoczna nawet z Wrocławia.
Czy pamiętacie spotkania prezydentów Polski i Czech na Śnieżce? Nie słyszałem aby podobne odbywały się na Rysach. Niestety media nie zawsze pamiętają dodać precyzyjną lokalizację i naszą rolą jest właśnie przypominać przy każdej okazji, że będąc na Śnieżce nadal jesteśmy w Karpaczu. Każdy turysta przybywający do Karpacza za główny cel obiera sobie wejście na Śnieżkę. Śnieżka jest i była najczęściej fotografowaną górą w całej Europie. Dzięki poprzednim właścicielom Karkonoszy bardzo szybko stała się celem pielgrzymek, a w przyszłości również wycieczek. Od strony czeskiej, prawie na sam szczyt, możemy wjechać kolejką linową.

Rozpoznawalna marka dla Karpacza to Królestwo Śnieżki

Duch Gór jest symbolem całych Karkonoszy, po jednej i drugiej stronie granicy. Niech zatem Królowa Śnieżka będzie symbolem Karpacza i to nie tylko jako góra. Proponuję ogłosić powstanie monarchii i osadzić na tronie królową tego rejonu.
Tak jak w wielu monarchiach w Europie, królowa pełni rolę reprezentacyjną i w żadnej mierze nie zastępuje władzy wykonawczej. W naszym przypadku nadal najważniejszą, decyzyjną osobą będzie Burmistrz. Nie widzę przeszkód aby w mieście powstał fundusz reprezentacyjny, potrzebny na utrzymanie dworu królewskiego. Dwór oczywiście posiadałby wiele przywilejów, np. nadawanie specjalnych tytułów lub rang. Wszelkie decyzje dla potwierdzenia swej mocy, opatrzone będą pieczęcią królewską.

Fundusz reprezentacyjny

Urząd Miasta Karpacza powinien zatwierdzić (opatentować) wzory wyrobów regionalnych, ze sprzedaży których będzie zasilany fundusz reprezentacyjny naszej królowej. Oczywiście mowa tu o jakimś niewielkim procencie, tak aby ten dodatkowy koszt nie był uciążliwy dla turystów. Wyroby takie powinny być specjalnie oznakowane. Innym źródłem dochodu może być czasowe nadawanie przywilejów. Jednym z pomysłów jest nadawanie obiektom turystycznym tytułów, np. „Przyjazny dla rodzin”. Obiekt taki powinien spełniać ściśle określone wymagania, np. plac i pokój zabaw dla dzieci, dostęp do TV dziecięcej, wypożyczalnia sprzętu dziecięcego itd. Powinna pojawić się symboliczna opłata roczna za używanie takiego tytułu. Brak opłaty lub niedotrzymanie określonych warunków automatycznie blokuje możliwość posługiwania się tytułem.

Rola Królowej Śnieżki

Oprócz nadawania szczególnych tytułów obiektom i zasłużonym ludziom Karpacza, królowa powinna uczestniczyć we wszystkich ważnych uroczystościach i imprezach organizowanych w mieście oraz poza miastem. Już widzę relację telewizyjną z uroczystego otwarcia zimowego sezonu z udziałem Królowej Śnieżki :) Każda konferencja odbywająca się w Karpaczu też powinna być otwierana przez królową :)

Więcej imprez ze Śnieżką w tle

Fundusz reprezentacyjny musi wystarczyć również na symboliczne nagrody. Na szybko wymyśliłem kilka imprez: wszelkie zawody sportowe o puchar Królowej Śnieżki, zawody w lepieniu ze śniegu, wojna na śnieżki, rzut śnieżką do celu, konkurs na najpiękniejszą legendę o Królowej Śnieżce, konkurs na wyrób regionalny itd.

Spotkania z Królową Śnieżką

Królowa nie powinna zamykać się w swoim zamku (hmm, zapomniałem o zamku i pałacu). Na stronach internetowych powinny być zamieszczone informacje kiedy i w jakim miejscu będzie można spotkać Królową. Królowa powinna zaszczycić swoją obecnością każdy obiekt turystyczny w Karpaczu, a nadworni kronikarze powinni ten fakt szeroko opisać dla potomnych.

Jeśli pomysł spodoba się to na pewno będzie można jeszcze tutaj dużo dopisać.
Na spotkaniu 14 lutego o 10.00 w Urzędzie Miejskim niestety nie będę, dlatego tą drogą przekazuję swój mikro-pomysł…